Informacje

Pracę konserwacyjne. Mogą trochę potrwać... "trochę " w tym przypadku to eufemizm. ***** ***